මහබැංකු සේවකයින්ගේ වැටුප් ගැන නිවේදනයක්

  • By editor
  • February 26, 2024
  • 0
  • 73 Views

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ විධායක නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

සේවක වැටුප් සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් සමාජය තුළ ඇති විවේචන සම්බන්ධයෙන් එම නිවේදනය නිකුත් කර ඇති අතර එහි දැක්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව එහි ආරම්භයේ පටන්ම ස්වාධීන ආයතනයක් ලෙස ස්ථාපිත කර ඇති බවය.

ඒ අනුව පෙර පැවති මුදල් මණ්ඩලයට මෙන්ම වර්තමාන පාලක මණ්ඩලයට ද මහ බැංකු පරිපාලනයට අදාළ තීරණ ගැනීමේ ස්වාධීනත්වය පවරා දී ඇත්තේ, තර්කානුකූල පදනමක් මත වන අතර එකී පරිපාලනමය ස්වාධීනත්වය ලෝකයේ අනෙකුත් මහ බැංකු සඳහා ද එලෙසම පවතින බව ද එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වේ.

එමෙන්ම විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධනයක් සිදුවී නොමැති පසුබිමක් තුළ මහ බැංකු විශ්‍රාමිකයින්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් 70%කින් පමණ වැඩිකොට ඇතැයි යන්න මුළුමනින්ම සාවද්‍ය පුවතක් බවත් ඇතැම් පාර්ශවයන්ගේ පෞද්ගලික න්‍යාය පත්‍රයන් හමුවේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රතිරූපය කෙලෙසීම සඳහා සමාජගත කරන ලද අසත්‍ය දෙයක් බවත් එම නිවේදනයේ තවදුරටත් සඳහන්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *