මහාචාර්ය පදවියට ඉදිරියට වෙන දේ

  • By editor
  • March 30, 2024
  • 0
  • 82 Views

ඉදිරියට  ‘මහාචාර්ය’ පදවිය භාවිත කළ හැක්කේ කිසියම් පුද්ගලයකු අධ්‍යයන ආයතනයක සේවය කරන අතරතුර පමණක් බවට වාර්තා වේ.

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සදහන් කර තිබේ.

ඒ අනුව අදාළ තැනැත්තා ඔහු විශ්‍රාම යන විට හෝ ඉල්ලා අස් වූ විට සම්මානනීය මහාචාර්ය පදවිය පිරිනමා ඇත්නම් මිස, ඔහුගේ හෝ ඇයගේ නම සමඟ එම පදවිය භාවිත කළ නොහැකි බව දන්වා ඇත.

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ චක්‍රලේඛයේ දැක්වෙන්නේ මහාචාර්ය ධූරයට පිරිනැමීම පිළිබඳ ඉදිරි ලිපිවල මේ සඳහා වගන්තියක් ඇතුළත් වන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *