මහින්ද නැවතත් නායකත්වයට

  • By editor
  • December 15, 2023
  • 0
  • 66 Views

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නායකත්වයට නැවත වතාවක් පත්කිරීමට එම පක්ෂයේ ජාතික සම්මේලනයේදී තීරණය කළහ.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික මහ සම්මේලනයේ දී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගාමිණි ලොකුගේ මහතා විසින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නම යෝජනා කළ අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් එය ස්ථීර කරනු ලැබීය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *