මහින්ද රාජපක්ෂට අදාළ නැති වැට් ගැන ලංකා විදුලි සේවක සංගමය හෙළිකරයි

  • By editor
  • January 15, 2024
  • 0
  • 96 Views

විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් රුපියල් මිලියන 50කට අධික වටිනාකමකින් යුත් විදුලි ජනන යන්ත්‍රයක් නව වැට් බදු රහිතව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පදිංචිව සිටින නිවසට ලබා දී ඇති බව වාර්තා වේ.

ලංකා විදුලි සේවක සංගමය මෙම කරුණු අනාවරණය කර ඇති අතර එම විදුලි ජනන යන්ත්‍රය ලබා දී ඇත්තේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ උපදෙස් මත බව ද එම සංගමය වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

මෙම විදුලි ජනන යන්ත‍්‍රය 220ක ධාරිතාවෙන් යුතු එකක් බවත් එයට එක් කර ඇත්තේ 15%ක් වන පැරණි වැට් බද්ද බවත් එම සංගමය පෙන්වා දේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *