මහ බැංකු ප්‍රධානීන් පක්ෂ නායකයින්ගේ රැස්වීමට

  • By editor
  • February 29, 2024
  • 0
  • 61 Views

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිලධාරීන්ගේ වැටුප්  සියයට 70 කින් වැඩි කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු ඇසීමට එහි ප්‍රධානීන් කැබිනට් මණ්ඩලයට සහ පාර්ලිමේන්තු පක්ෂ නායකයන්ගේ රැස්වීමකට කැඳවීමට තීරණය කර ඇත.

පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී ලබන 4 වැනිදා පෙරවරු 11.00ට පැවැත්වීමට නියමිත මෙම පක්ෂ නායක රැස්වීමට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලුම දේශපාලන පක්ෂ නායකයෝ සහභාගී වෙති.

මේ ගැන කරුණු විමසීමට පක්ෂ නායකයන්ගේ රැස්වීමක් කැඳවන්නැයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස සහ විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක නීතිඥ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල යන මහත්වරුන් ඇතුළු පිරිසක් කතානායකවරයාගෙන්  පසුගියදා  ඉල්ලීමක් කර ඇත.

ඒ අනුව එම රැස්වීම පැවැත්වීමට කතානායකවරයාගේ අවසරය හිමිව ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *