මහ මැතිවරණයක් අත ළග!!

  • By editor
  • October 23, 2023
  • 0
  • 231 Views

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැර මහ මැතිවරණයක් කැදවීමට ආණ්ඩුව සූදානම් වන බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

2024 වසර සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අයවැය යෝජනාවලිය අනතුරුව මෙම තීරණය ගන්නා බව ද එම ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

ඊට හේතුව වී ඇත්තේ ඉදිරියේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙන ජනාධිපතිවරණයෙන් අනතුරුව දෙසැම්බර් මස 31 වන දාට පළමුව මහ මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට නොහැකි වීම බව ද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *