මාතර සියලු පාසල් නිවාඩුයි

  • By editor
  • October 4, 2023
  • 0
  • 90 Views

පවතින ආපදා තත්ත්වය සමග මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම පාසල් හෙට (05) සහ අනිද්දා (06) දෙදින වසා තැබීමට තීරණය කර ඇත.

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ රංජිත් යාපා මහතා ඒ බව පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *