මාතර හාන්සියි – ගංවතුර තත්වය ඉහළට (ඡායාරූප සහිතයි)

  • By editor
  • October 4, 2023
  • 0
  • 156 Views

දින ගණනාවක් පුරා ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ බොහෝ ප්‍රදේශ වල ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති වී තිබේ.

නිල්වලා ගග ඇතුළු ජල මූලාශ්‍ර පිටාර ගැලීමෙන් ද මෙම තත්වය තවදුරටත් උග්‍ර වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *