මාලදිවයිනේ රෝගීන් ලංකාවේ රෝහල් වලට

  • By editor
  • February 1, 2024
  • 0
  • 110 Views

මෙරට රෝහල් වල ගුණාත්මකතාවය හේතුවෙන් මාලදිවයිනේ රෝගීන් ප්‍රතිකාර සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ රෝහල්වලට යොමු කිරීමට එරට රජය තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකා රෝහල් පද්ධතියේ ඇති හදිසි ප්‍රතිකාරවල ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

ඒ සදහා අවශ්‍ය කරන ගුවන් ප්‍රවාහන සේවාවක් ආරම්භ කිරීමටද දෙරට රජයන් අතර සාකච්චා පවත්වා ඇති බව ද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *