මාස 04 එන්නත විෂ වී බිළිදෙක් මියයයි!

  • By editor
  • September 7, 2023
  • 0
  • 99 Views

මාස 04 එන්නතක් විදීමෙන් පසුව ඇති වූ රෝගී තත්වය හේතුවෙන් කුඩ දරුවෙකු මියගොස් තිබේ.

කනංකේ ප්‍රදේශයේ මාස 04 කුඩා දරුවෙකුට වෛද්‍ය සායනය මගින් එන්නතක් ලබා දී ඇති අතර ඉන්පසුව දරුවාට තද සීතලක් ඇති වී ඉමදූව රෝහල වෙත රැගෙන ගොස් තිබේ.

පසුව එම රෝගී තත්වය උස්සන්න වීමෙන් දරුවා මියගොස් ඇත. මියයාමට හේතුව ඉමදූව රෝහල මගින් සිදුකරනු ලබයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *