මාළිමාවේ ආරක්ෂාව  පෞද්ගලික සමාගමකට  බාරදෙයි

  • By editor
  • December 19, 2023
  • 0
  • 480 Views

ජාතික ජන බලවේගයේ දේශපාලන කටයුතු සදහා දායකත්වය ලබා නොදීමට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පූර්ණ කාලීන සාමාජිකයින් තීරණයකර ඇති අතර, මේ නිසා පූර්ණ කාලීන ආරක්ෂක කටයුතු සදහා මුදල් ගෙවා පුද්ගලික ආරක්ෂක අංශයකින් සාමාජිකයින් බදවා ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙසට අනුර කුමාර දිසානායක ඇතුළු කණ්ඩායමක් තීරණය කර ඇතිබව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණු අභ්‍යන්තර ආරංචිමාර්ග සදහන් කරයි.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකත්වයෙන් ජාතික ජන බලවේගය පිහිටුවාගත් නමුත් එහි දේශපාලන කටයුතු වලදී පක්ෂයට සම්බන්ධයක් නොමැති වෙනත් කණ්ඩායමක් රැසක් ලං කරගැනීමට කටයුතු කර තිබුණි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ දශක ගණනාවක් තිස්සේ පවත්වාගෙන ආ දේශපාලන ක්‍රමයට සහ දේශපාලන සංස්කෘතියට පටහැනි ආකාරයට මෙසේ අලුතින් ආ කණ්ඩායම් කටයුතු කරන බවට පසුගිය කාලයේදී බෙදිමකට ලක්ව තිබුණි.

ජාතික ජන බලවේගය රට පුරා රැස්වීම් පවත්වන විට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පූර්ණකාලීකයින්ට වැඩි ඉඩක් ලබානොදීම නිසා කණ්ඩායම් දෙක අතර බෙදීමක් ඇතිව තිබුණි. මේ වන විට එම බෙදීම බරපතල තත්වයකට පත්ව තිබෙන බවද, ඔවුන් ජාතික ජන බලවේගයේ දේශපාලන කටයුතු සදහා පූර්ණ කාලීන දායකත්වය ලබා නොදෙන බවද අනාවරණය වේ.

ජාතික ජන බලවේගයේ දේශපාලන කටයුතු සදහා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පූර්ණ කාලීන සාමාජිකයින්ගෙන් දායක්තවය ලබා නොදෙන නිසා පුද්ගලික ආරක්ෂක අංශයකින් මුදල් ගෙවා දේශපාලනය කිරීම සදහා පුද්ගලයින් බදවා ගන්නා ලෙසට අනුර කුමාර දිසානායක දැනුම්දී ඇති බවද, ඒ අනුව ජාතික ජන බලවේගයේ පූර්ණ කාලීන දේශපාලනය කිරීම සදහා පුද්ගලික ආරක්ෂක අංශයේ සාමාජිකයින් කටයුතු කරමින් සිටින බවද දේශපාලන ආරංචිමාර්ග වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *