මැදවච්චිය රිලවුන්ගේ යටතට

  • By editor
  • July 5, 2023
  • 0
  • 197 Views

මැදවච්චියේ නගරයට රිලවුන් රංචුවක් ඇතුළු වී දැඩි කලබලකාරී තත්වයක් ඇති කර තිබේ.

රිලවුන් පැයකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ නගරයේ වෙළඳසැල් වලට ඇතුළු වෙමින් එහි පලතුරු හා අනෙකුත් ආහාර වර්ග ගැනීමට කටයුතු කර තිබිණි.

මේ හේතුවෙන් ජනතාවගේ සාමාන්‍ය ජන ජිවිතයට ද බාධා එල්ල වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *