මිල්කෝ සභාපතිගේ කෙරුවාව ගැන වාර්තාව ජනපති අතට

  • By editor
  • November 8, 2023
  • 0
  • 47 Views

රේණුක පෙරේරා මහතාව මිල්කෝ සමාගමේ සභාපති ධූරයෙන් වහා ඉවත් කරන ලෙස එම සමාගමේ වෘත්තීය සමිති විසින් දිගින් දිගටම ඉල්ලිම් කර තිබේ.

වෘත්තිය සමිති 11ක් විසින් කරන ලද යෝජනාව කෘෂිකර්ම හා අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත ඉදිරිපත් කර තිබේ.

පසුගිය කාලයේ මිල්කෝ සමාගමේ සිදුවූ මුල්‍ය වංචා සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති විසින් අමාත්‍යවරයා දැනුවත් කර ඇති අතර එම මූල්‍ය වංචා සම්බන්ධයෙන් ද පරීක්ෂණ කටයුතු සිදුකරන බවත් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *