මිලියන ගණනක් වැයකර ස්ථාපිත කළ ඇගිලි සටහන් යන්ත්‍ර සෞඛ්‍ය සේවකයින් එපා කියලා

  • By editor
  • November 17, 2023
  • 0
  • 113 Views

සෞඛ්‍ය සේවකයින් සේවයට පැමිණීමේ දී හා පිටවීමේදී ඇඟිලි සටහන් යන්ත්‍රය භාවිතා කිරීම ප්‍රතික්‍ෂේප කරන බව රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව මගින් පත් කරන ලද අනුකාරක සභාවකදී අනාවරණය වී ඇත.

රෝහල් කළමනාකරණය හා කාර්ය මණ්ඩල කළමනාකරණ පිළිබඳ ඉතිරි විගණන ජේද පිළිබඳ පරික්ෂා කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මේජර් ප්‍රදීප් උඳුගොඩ මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් මෙම අනු කාරක සභාව පසුගියදා රැස්වූ අවස්ථාවේදී මේ බව අනාවරණය වී ඇත.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් රුපියල් මිලියන 31.08ක් වැය කරමින් ස්ථාපිත කර තිබුණු ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍ර 213 භාවිතයට නොගෙන නිෂ්ක්‍රීය මට්ටමේ පැවතීම පිළිබඳව එහිදී ප්‍රශ්න කර තිබේ.

එහිදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ සේවකයින්ගේ විරුද්ධත්වය හේතුවෙන් එය ක්‍රියාත්මක නොවන අතර නුදුරේදීම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රය තුළ ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍ර භාවිත කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *