මිලියන 09ක ශල්‍ය උපකරණ ජාතික රෝහලේ සිවිලිමේ

  • By editor
  • June 29, 2023
  • 0
  • 85 Views

රුපියල් මිලියන 09ක් පමණ වටිනා ශල්‍ය උපකරණ තොගයක් කොළඹ ජාතික රෝහලේ ශල්‍යාගාරයක සිවිලිමේ සඟවා තිබියදී හමුවී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

විගණකාධිපති ඩබ්ලිව්. පී. සී. වික්‍රමරත්න විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේදී මෙම තොරතුරු හෙළිකර ඇති අතර තවමත් මේ පිළිබද පරීක්ෂණයක් පවත්වා නොමැති බවද ඔහු පැවැසීය.

මේ පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට භාරදී එම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කරුණු හෙළිකර ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස ද ඔහු දන්වා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *