මිහින්තලා පුදබිමට අවශ්‍ය ආරක්ෂාව ලබාදෙන්න – මහානායක හිමිවරු ජනාධිපතිට දන්වයි 

  • By editor
  • December 18, 2023
  • 0
  • 73 Views

වහාම මිහින්තලය පුද්බිමට අවශ්‍ය ආරක්ෂාව සැපයීමට කටයුතු කරන මෙන් දැනුම්දෙමින් මහා නායක හිමිවරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ලිපියක් මගින් දැනුම් දී තිබෙති.

මිහින්තලා පුදබිම වැනි ඓතිහාසික සිද්ධස්ථාන වලට පැමිණෙන දෙස් විදෙස් බැතිමතුන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සහ මිහින්තලා පුදබිමේ ආරක්ෂාව, සංරක්ෂණය වෙනුවෙන් ආරක්ෂක අංශ ඒ සදහා යොමුකරන ලෙසද එම ලිපිය මගින් ජනාධිපතිවරයාට දන්වා තිබේ 

අදාළ ලිපිය පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *