මිහින්තලේ විදුලි බිලට එකතු කරපු සල්ලි වලට වුණ දේ සොයන්න පරීක්ෂණයක්

  • By editor
  • August 7, 2023
  • 0
  • 232 Views

මිහින්තලා විහාරස්ථානයේ විදුලි බිල ගෙවීමට බව පවසමින් ටිකට් පත් බැතිමතුන් වෙත විකුණා ඇති බවත් එම මුදල් වලට සිදුවූයේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳ වෙනම පරීක්ෂණයක් කරන ලෙස එම බැතිමතුන් ඉල්ලීම් කර ඇති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහ ලේකම් පාලිත රංගේ බණ්ඩාර සඳහන් කරයි.

එමෙන්ම මිහින්තලා විහාරස්ථානයේ විදුලිබිල සම්බන්ධයෙන් සිදු වූයේ නාට්‍ය පිටපතක් හෙතෙම පැවසීය.

මිහින්තලා විහාරස්ථානයේ විදුලිය විසන්ධි කළ බවට විහාරාධිපති හිමියන් පැවසූ වහාම ඊළඟට සිදුවන්නේ විපක්ෂ නායක නළුවා වහා ඉදිරියට පැන ලයිට් බිල ගෙවා දැමීමේදී ජවනිකාව බවත් බුද්ධිමත් අපේක්ෂකයන්ට එය තේරුම් ගොස් ඇති බවත් ඔහු පැවසීය.

මෙවැනි නාටක වලට මිහින්තලය වැනි ඓතිහාසික සිද්ධස්ථාන යොදා නොගන්නා ලෙසටත් ඔහු එම පාර්ශවයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *