මීට පස්සේ ත්‍රීරෝද රථ වලට මීටර් අනිවාර්යයි 

  • By editor
  • December 20, 2023
  • 0
  • 99 Views

ත්‍රිරෝද රථ රියදුරන් විසින් අසාධාරණ ලෙස කුලී ගාස්තු අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලැබී ඇති පැමිණිලි හේතුවෙන් තීරෝද රථ සඳහා මීටර් ක්‍රමය අනිවාර්ය කිරීමට රජයේ අවධානය යොමුව ඇත.

‍මගී ප්‍රවාහනය සඳහා ලියාපදිංචි වී සිටින සියලු ත‍්‍රිරෝද ඉදිරියේදී මීටර් ක්‍රමයකට අනුගත කරවීමට සහ කිලෝමීටරයක් සඳහා සමාන්තර ගාස්තුවක් අය කිරීමට සැලසුම් සකස් කර ඇති බව ද වාර්තා වේ.

මේ වන විට පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 365 වන අතර ත්‍රී රෝද රථයක් කිලෝ මීටරයක් සඳහා රුපියල් 300ක මුදලක් අය කෙරෙන බවට පැමිණිලි ලැබී ඇති බව ද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *