මුතුරාජා වෙනුවෙන් ඩෑන් පෙරට – නායක හිමිටත් පැමිණිල්ලක්

  • By editor
  • July 6, 2023
  • 0
  • 187 Views

වර්තමානයේ කාගේත් කතාබහට ලක්‌ වූ මුතුරාජා ඇතු හට වද හිංසා පැමිණවීම පිළිබඳ මුතු රාජා හස්තියාගේ ඇත්ගොව්වාටත්, ඇතා භාරයේ සිටි නායක හිමිපාණන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලා සමාජ ක්‍රියාකාරී ඩෑන් ප්‍රියසාද් පොලිස් මූලස්ථානයට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

එමෙන්ම නායක ස්වාමීන් ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් යම් ගිවිසුමක් සිදුකර මුදල් ලබා ගැනීමක් කර ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ සොයා බලා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසත් ඔහු ඉල්ලීමක් කර ඇත.

මෙම සිදුවීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට විශාල අපකීර්තියක් සිදුවී ඇති බවත් වගකිව යුතු පාර්ශව පිළිබඳ නීතිය ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවයි ඩෑන් ප්‍රියසාද් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *