මුදල් රාජ්‍ය ඇමති රෝහල් ගතකෙරේ

  • By editor
  • April 16, 2023
  • 0
  • 326 Views

අමාත්‍ය රංජිත් සියඔලාපිටිය ගමන්ගත් මෝටර් රථය අනතුරට ලක් වීමෙන් අමාත්‍යවරයා රෝහල් ගත කර තිබේ.

අවිස්සාවේල්ල – කෑගල්ල මාර්ගයේ දී මෙම අනතුර සිදුව ඇති අතර තුවාල ලැබූ අමාත්‍යවරයා කරවනැල්ල රෝහලට ඇතුළත් කර ඇත.

අමාත්‍යවරයා ගමන්ගත් මෝටර් රථය තාප්පයක ගැටී මෙම අනතුර සිදුව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *