“මෙන්ඩිස් – රන්දෙනිගල” අරක්කු නිෂ්පාදනය නතර කරන ලෙසට යළි නියෝගයක් 

  • By editor
  • November 28, 2023
  • 0
  • 156 Views

මෙන්ඩිස් සහ රන්දෙනිගල මත්පැන් නිෂ්පාදනාගාර වල මත්පැන් නිෂ්පාදන කටයුතු  අද (28) සිට වහාම නතර කරන ලෙසට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දී තිබේ.

මීට මසකට පෙර මෙම සමාගම් වල මත්පැන් නිෂ්පාදන කටයුතු නතර කිරීමට ද සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරන ලදි. ඉන්පසු මුදල් අමාත්‍යාංශය සමග පැවති සාකච්ඡාවක දී තීරණය වූයේ දෙසැම්බර් 29 වන දින වනවිට හිග සුරාබදු මුදල් වාරික තුනකින් ගෙවා නිම කිරීමටයි. 

එහෙත් එකගතා කඩ කර හිග සුරාබදු මුදල් නිගෙවීම නිසා අද දින සිට යළි නිෂ්පාදන කටයුතු නතර කරන ලෙස දැනුම් දුන් බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මෙම සමාගම් දෙකෙන් මෙන්ඩිස් සමාගම පමණක් මිලියන 213 ක සුරාබදු පොල්ලක් තබා ඇත. එහෙත් ගෙවා ඇත්තේ රුපියල් ලක්ෂ අටක් පමණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *