මෙන්න මේ එන්නත් රට තුළ නෑ

  • By editor
  • August 30, 2023
  • 0
  • 295 Views

කහ උණ සහ මෙනින්ජයිටීස් යන රෝග සඳහා ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සතුව නොමැති බව එම අමාත්‍යංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය ජී. විජේසූරිය සදහන් කර තිබේ.

අප්‍රිකානු කළාපයේ රැකියා සඳහා යන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට කහ උණ සඳහා එම එන්නත දෙන අතර ඒ සඳහා ගිවිසුම්ගතව සිටි සැපයුම්කරු නියිත ආකාරයට එන්න නොදීම හේතුවෙන් මෙම තත්වය ඇතිවී තිබෙන බවත් විජේසූරිය මහතා සදහන් කළේය.

සැපයුම්කරුවන් හරහා හැකි ඉක්මණින් එන්නත් තොගයක් ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව ද නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය ජී. විජේසූරිය වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේය. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *