මෙන්න මේ ප්‍රදේශ වල අයට ජලය මුර ක්‍රමයට

  • By editor
  • August 13, 2023
  • 0
  • 162 Views

රට තුළ පවතින අධික වියළි කාළගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් පානීය ජලය සපයා ගැනීම අසීරු කාර්යක් වී තිබේ.

ඒ අනුව මේ වනවිට දිස්ත්‍රික්ක 11කට අයත් පවුල් 49,867ක පුද්ගලයින් 163,111ක් පානීය ජල ගැටලුවෙන් පීඩාවට පත්වී ඇති බව ආපදා කලමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය සදහන් කර තිබ

එමෙන්ම දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක ජලසම්පාදන මෙහෙයුම් 344 අතුරින් 20ක පූර්ණ කාලීන ජලය ලබාදීම අත්හිටුවා මුර ක්‍රමයට ජලය ලබාදීමේ කටයුතු ආරම්භ කර තිබේ. 

කුරුණෑගල, හෙට්ටිපොළ, නිකවැරටිය, වාරියපොළ, මාතර – ඌරුබොක්ක, හම්බන්තොට – බෙලිඅත්ත, මුරුතවෙල, තංගල්ල, වලස්මුල්ල, අක්කරෛපත්තු, පොතුවිල්, තිරුක්කෝවිල්, මොණරාගල – බිබිලේ, අඹගස්දූව, බණ්ඩාරවෙළ, බෝගහකුඹුර, හල්දුමුල්ල, කන්දෙකැටිය, සීලතැටිය, අමුණුකැලේ, කැප්පෙටිපොළ යන ජලසම්පාදන ක්‍රමවල මෙලෙස මුර ක්‍රමය යටතේ සීමා සහිතව ජල සම්පාදනය සිදුකරනු ලබයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *