මෙන්න මේ පැති වලට හෙට ජලය නෑ

  • By editor
  • December 8, 2023
  • 0
  • 72 Views

හෙට (09) පස්වරු 5 සිට අනිද්දා (10) පෙරවරු 9 දක්වා පැය 16ක ජල කප්පාදුවක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සිදුකෙරෙන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

ඒ අනුව කොළඹ 11, 12, 13, 14 සහ 15 යන ප්‍රදේශවලට මෙම ජල කප්පාදුව වලංගු බව වැඩිදුරටත් එම මණ්ඩලය සදහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *