මෙන්න මේ පැති වල අයට අද වතුර නෑ

  • By editor
  • September 23, 2023
  • 0
  • 151 Views

අද දිනයේ කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර තිබේ.

ඒ අනුව කොළඹ 11,12,13,14,සහ 15 යන ප්‍රදේශවලට පස්වරු 6.00 සිට හෙට (24)පෙරවරු 6.00 දක්වා පැය 12ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇත.

අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් මෙම ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව එම නිවේදනය මගින් දන්වා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *