මෙරටට ගෙන්වූ ඉන්දියාවේ බිත්තරත් ගණන් උස්සයි

  • By editor
  • January 21, 2024
  • 0
  • 62 Views

මෙරට බිත්තර සම්බන්ධයෙන් අර්බුදකාරී තත්වය මගහරවා ගැනීමට ඉන්දියාවෙන් බිත්තර ආනයනය කළ අතර අද සිට එම බිත්තර රුපියල් 8.00 කින් ඉහළ දමා ඇතැයි වෙළෙද අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

ඒ අනුව මෙතෙක් රුපියල් 35 කට අලෙවි කළ ආනයන බිත්තරයක මිල අද සිට රුපියල් 42 දක්වා ඉහළ යනු ඇත.

මෙම වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක වූ 18% ක වැට් බදු ඉහළ යාම නිසා බිත්තර මිල මෙලෙස ගොස් ඇති බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *