මෙරට රිලවුන්ට වද සැත්කම්

  • By editor
  • May 13, 2023
  • 0
  • 175 Views

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පශු වෛද්‍ය පීඨය විසින් මෙරට රිලවුන් සඳහා වඳ සැත්කම් කිරීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භකර තිබේ.

රිලව්න් අල්ලා සිහි නැති කිරීමෙන් පසුව ශල්‍යාගාරයක් තුල උදර ප්‍රදේශයට කුඩා කැමරාවක් යවා එමගින් වඳ සැත්කම් කරන බව මහාචාර්ය අශෝක දංගොල්ල මහතා සඳහන් කළේය.

මෙරට කෘෂි ආර්ථිකයට ප්‍රබල තර්ජනයක් විය රිලා ගහනය පාලනය කිරීම මෙය සාර්ථක වැඩපිළිවෙලක් බව ද හෙතෙම සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *