මොහුව දැක්කොත් පොලිසියට කියන්න

  • By editor
  • August 25, 2023
  • 0
  • 208 Views

බණ්ඩාරවෙල හෝටල් කාමරයක කාන්තාවක් ඝාතනය කර තිබූ බවත් එම අපරාධය සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍යකරන සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා මහජන සහාය පතමින් පොලීසිය විසින් එම සැකකරුගේ ජායාරූපය මාධ්‍යට නිකුත්කර තිබේ.

එම ඝාතනයෙන් පසුව සැකකරු පළාගොස් ඇති අතර ඔහුගේ ජායාරූපය පොලීසිය විසින් අද මාධ්‍යට නිකුත් කළේය.

එම සැකකරු සම්බන්ධයෙන් යම් තොරතුරක් වෙතොත් පහත දුරකථන අංක වෙත දැනුම්දෙන ලෙස පොලීසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂක (බණ්ඩාරවෙල) – 0718 591523
අපරාධ විමර්ශන අංශයේ ස්ථානාධිපති – 0718 710108 – 0718594033

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *