මෝල් හිමියන්ට අමාත්‍යාංශයෙන් රතු එළියක්

  • By editor
  • February 10, 2024
  • 0
  • 27 Views

රජය විසින් ලබා දී ඇති මිල ගණන් යටතේ වී මිල දී නොගන්නා වී මෝල් හිමියන්, වී එකතු කරන්නන් සහ වී ගබඩා අයිතිකරුවන් අසාදු ලේඛනගත කිරීමට තීරණය කල බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම අමාත්‍යාංශය මේ පිළිබද දන්වා තිබේ.

ගොවින්ගෙන් වී මිල දී ගැනීම සඳහා රජය විසින් සහන පොලී අනුපාතයක් යටතේ රාජ්‍ය හා වාණිජ බැංකු කිහිපයක් මගින් ණය මුදලක් ලබා දීමට කටයුතු යොදා ඇති බව ද එම නිවේදනයෙන් වැඩිදුරටත් සදහන් කර ඇත. 

ඒ අනූව රජය අනුමත ණය මුදල් ලබාගෙන රජය විසින් නියම කර ඇති අවම මිල ගණන් යටතේ වී තොග මිල දී ගැනීමට කටයුතු නොකරන්නේ නම්, ඔවුන් අසාදු ලේඛනගත කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *