යළිත් ඉන්ධන හිගයක්!

  • By editor
  • April 6, 2023
  • 0
  • 84 Views

ඉදිරි දින කිහිපය තුළ රට රටේ ඉන්ධන හිඟයක් ඇතිවීමේ අවදානමක් මතුව තිබෙන බව ඛණිජ තෙල් කරුවන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි.

තෙල් සංස්ථාවේ අලෙවි කළමනාකරු හා ප්‍රාදේශීය කළමනාකරුවන් චෙක්පත් වලට ඉන්ධන ඇණවුම් ලබා දෙන බවට දැනුම් දී තිබියදී එහි මුල්‍ය ප‍්‍රධානියෙකු විසික් ඉන්ධන ඇණවුම් මුදල්වලට පමණක් ලබා දෙන බව ප්‍රකාශ කිරීම ඊට මූලික හේතුව වී තිබේ.

එමෙන්ම ඉන්ධන කෝටාව වැඩිකිරීමට පියවර ගැනීම හේතුවෙන් ජනතාව ඉන්ධන ලබා ගැනීමට වැඩි වශයෙන් පැමිණෙන හෙයින් ඉන්ධන සැපයුම අඩාල වන ලකුණු පෙනෙන්නට ඇති බවද සංගමය තව දුරටත් සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *