යාචකයන්ට ස්ථාන මාරුවක්

  • By editor
  • June 27, 2023
  • 0
  • 148 Views

පොලිසිය හා වරාය අධිකාරිය එක්ව ගාලු මුවදොර පිටියේ සිඟමන් යදින යාචකයන් සම්න්ධයෙන් ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරන බව වරාය නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව මෙම යාචකයන් හම්බන්තොට පිහිටි සමාජසේවා පුනරුත්තාපන මධ්‍යස්ථානය වෙත යොමු කිරීමට යෝජනා වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *