යුක්තියේ මෙහෙයුම නීතියට කරන්න – දේශබන්දුට පොලිස් කොමිසමෙන් රතු එළියක්

  • By editor
  • January 13, 2024
  • 0
  • 161 Views

වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාගේ මෙහෙයවීමෙන් සිදුවන “යුක්තිය මෙහෙයුම” රටේ පවතින නීතිමය රාමුව තුළ නීතියෙන් නියම කරන ලද ආකාරයට කටයුතු කරන ලෙස ජාතික පොලිස් කොමිසම වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට දැනුම් දී තිබේ.

එසේම මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය නොවන ආකාරයට කටයුතු කරන ලෙසත් නීතියට පටහැනිව කටයුතු කරන නිලධාරීන්ට එරෙහිව දැඩි විනය පියවර ගන්නා ලෙසත් පොලිස් කොමිසම පොලිස්පතිවරයා වෙත වැඩිදුරටත් දන්වා තිබේ.

මෙම මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳ ජනමාධ්‍ය , සමාජ මාධ්‍ය, තුලින් ප්‍රචාරය වන කරුණු සම්බන්ධයෙන් හා මහජනතාවගෙන් ලැබුණ පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමුකරමින් මෙම දැනුම් සිදුකරන බව එම කොමිසම මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *