“යුක්තිය” මෙහෙයුමෙන් ලක්ෂ 1340ක දේපළ තහනම්.

  • By editor
  • December 22, 2023
  • 0
  • 76 Views

යුක්ති මෙහෙයුමට සමගාමීව සංවිධානාත්මක අපරාධ සහ ප්‍රධාන පෙළේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන්ට අයත් තවත් දේපල රැසක් තහනමකට ලක්කර තිබේ.

අද දින නීති විරෝධි වත්කම් හෝ දේපල විමර්ශන කොට්ඨාසයේ නිළධාරීන් විසින් අදාළ දේපල තහනමට ගෙන ඇත.

විදේශගතව සිට ඉතා ක්ෂුක්ෂම ලෙස මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් සිදුකර එම ජාවාරමෙන් උපයාගන්නා ගන්නා ලද මුදල් භාවිතා කර මෙම වාහන සහ දේපල මිලදී ගෙන ඇති බවට විමර්ශන නිළධාරීන් වෙත අනාවරණය වීමෙන් පසුව ලක්ෂ 1340 කට ආසන්න මෙම දේපල තහනමට ගැනීම සිදු කර ඇත.

අඩි 45 ක බහුදින යාත්‍රා 01 ක්
KDH වෑන් රථ 01 ක්
TOYOTA CHR වර්ගයේ ජීප් රථ 01 ක්
WAGON R වර්ගයේ කාර් රථ 01 ක්
හික්කඩුව ලිපිනයේ තට්ටු 03 කින් සමන්විත ගොඩනැගිල්ල
හික්කඩුව මහමෝදර පාලම අසල මහල් 04 කින් යුත් Villa 01 ක්
හික්කඩුව මහමෝදර පාලම අසල මහල් 03 කින් යුත් Villa 01 ක්
රත්‍රං පවුම් 30 ක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *