යුක්‍රේනය වෙනුවෙන් ඇමරිකාව ඉදිරියට

  • By editor
  • May 20, 2023
  • 0
  • 70 Views

අමෙරිකාව විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද එෆ් 16 වර්ගයේ උසස් ප්‍රහාරක ජෙට් යානා යුක්‍රේනයට ලබාදීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ සඳහා අවශ්‍ය පුහුණුව ද යුක්‍රේන ගුවන් නියමුවන්ට ලබාදීමට ද අමෙරිකාව තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ජපානයේ පැවැත්වෙන ජී 07 නායක සමුළුවේදී අමෙරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් විසින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් සිදුකර ඇති බව ද වාර්තා වේ.

අදාළ තීරණය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් සිදුකරමින් යුක්ක්‍රේ ජනාධිපති වොලොදිමීර් සෙලෙන්ස්කි ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ මෙමගින් යුක්‍රේනයේ ගුවන් ශක්තිය ඉහළ නැංවීමට හැකි වනු ඇති බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *