රංජිත් සියඹලාපිටිය රෝහලේ

  • By editor
  • September 3, 2023
  • 0
  • 238 Views

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය රෝහල්ගත කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ ආහාර විෂ වීමකින් ඇති වූ සංකූලතාවයක් හේතුවෙන් අමාත්‍යවරයා මෙලෙස රෝහල්ගත කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *