රක්ෂණය 3rd Party අයට පණිවුඩයක්

  • By editor
  • January 20, 2024
  • 0
  • 177 Views

3rd Party රක්ෂණයක් සහිත වාහනයක ගැටීමෙන් යමෙකුට ජීවිත හානියක් හෝ වෙනයම් අනතුරක් සිදු වුවහොත් එම පුද්ගලයාට අධිකරණයට නොයා අදාළ වන්දි මුදල රක්ෂණ සමාගමෙන් ලබාදීමට රක්ෂණ සමාගම් ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට එකඟතාවය පළකර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

මෙම රෙගුලාසි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන පනතට ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බවත්, එම සංශෝධන කටයුතු මාර්තු මස පළමුවැනිදා වනවිට සිදු කිරීමට නියමිත බව ප්‍රවාහන රාජ්‍ය ඇමැති ලසන්ත අලගියවන්න මහතා සදහන් කළේය.

මෙහිදී රුපියල් ලක්ෂ පහක උපරිමයකට යටත්ව වන්දි ගෙවීමට රක්ෂණ සමාගම් කැමැත්ත පළකර ඇති අතර එම මුදල ප්‍රමාණවත් නොවන්නේ නම් අධිකරණය හමුවට ගොස් වන්දි මුදල වැඩිකර ගැනීම සඳහා කටයුතු කළ හැකි බවද ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *