රජයේ කාර්යාල විද්‍යුත් ලිපිනයන්ට සයිබර් ප්‍රහාරයක් – කැබිනට් කාර්යාලයත් ඒ අතර

  • By editor
  • September 11, 2023
  • 0
  • 262 Views

කැබිනට් කාර්යාලය, රජයේ කාර්යාල 300ක් ඇතුළු විද්‍යුත් ලිපිනයන් 5,000ක පමණ තොරතුරු අස්ථානගත කරමින් සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබේ.

මැයි මස 17 වන දින සිට අගෝස්තු මස 26 වැනිදා දක්වා කාලයේදී මෙම ප‍්‍රහාරය එල්ල වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *