රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල ෆේස්බුක් ගිණුම හැක් කරලා

  • By editor
  • June 30, 2023
  • 0
  • 185 Views

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන නිල ෆේස්බුක් පිටුව (Department of Government information) හැකර්වරුන්ගේ ග්‍රහණයට ලක්ව තිබේ.

මේ වනවිට ඊට අදාල තාක්ෂණික හා නීතිමය කටයුතු සිදුකරමින් සිටින බවත් නිල තොරතුරු හා පුවත් යාවත්කාලින කිරීම තාවකාලිකව නවතා ඇති බව දන්වා තිබේ.

මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව මේ බව සදහන් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *