රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපතිනිගේ හොර මගඩිය එළියට!!

  • By editor
  • July 4, 2023
  • 0
  • 201 Views

රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපතිනිය විසින් පළාත් පාලන මැතිවරණය කල්දැමීම වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 9ක් වැඩිපුර ඉල්ලා සාවධ්‍ය ඇස්තමේන්තුවක් මැතිවරණ කොමිසමට යවා ඇති බවට වාර්තා වේ.

එමෙන්ම ඇය සිය ලිපිය මගින් අසාමාන්‍ය කොන්දේසියක් මැතිවරණ කොමිසමට පැනවීමටද ක්‍රියා කොට ඇති බව ද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

කෙසේවෙතත් මේ පිළිබද පරීක්ෂණයක් පවත්වන නිලධාරීන් විසින් ඇගෙන්ම නිරීක්ෂණ ඉල්ලා සිටීම ද විශේෂයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *