රාජගිරියේ ජනජය සිටි මහ නගර සභාවට එපා වෙයි – හේතුව මෙන්න

  • By editor
  • July 24, 2023
  • 0
  • 138 Views

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගර සභාව රාජගිරියේ ඉදිකර තිබෙන ජනජය සිටි සුපිරි වෙළෙඳ සංකීර්ණය සම්පූර්ණයෙන්ම අසාර්ථක ව්‍යාපෘතියක් බව කෝප් කමිටුවේදී අනාවරණය වී තිබේ.

මෙය ඉදිකිරීමට රුපියල් කෝටි පනස් පහක් වැය කර තිබූ අතර එහි මාසික නඩත්තුව සඳහා පමණක් මාසිකව රුපියල් කෝටියක පමණ මුදලක් වැය කිරීමට සිදුව තිබෙන බවත් හෙළි වී ඇත.

මෙම සංකීර්ණය ඉදිකර ඇත්තේ රාජ්‍ය පාරිපාලන අමාත්‍යාංශ‍ය යටතේ ඇති දේශීය ණය සංවර්ධන අරමුදලෙන් ලබාගත් ණයකින් වන අතර මේ වනවිට එම ණය මුදල සම්පූර්ණයෙන්ම පියවා දැමීමට මහ නගර සභාව කටයුතු කර තිබේ. ණය මුදල පියවා ඇතත් ව්‍යාපෘතිය මහ නගර සභාවට බරක් වී තිබෙන බවට මෙහිදී සාකච්ඡාවට භාජනය වී ඇත. මෙම ණය මුදල අනුමත කිරීම සම්බන්ධයෙන් සලකා බලන ලෙස තමන් වරින් වර කළ ඉල්ලීම නොතකා ව්‍යාපෘතිය සඳහා ණය ලබා දීමට එම අරමුදල කටයුතු කළ බව මෙම කාරක සභාවට එක්ව සිටි කොළඹ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රිවරයෙක් සඳහන් කර තිබේ.

පළාත් පාලන ආයතනවල සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා පිහිටුවා ඇති මෙම අරමුදලෙන් මුදල් වෙන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විධිමත් ක්‍රමවේදයක් නොමැති බවට කෝප් කමිටු සභාපති, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර එහිදී චෝදනා කර තිබේ. එම අරමුදලේ සභාපති, රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම් රංජිත් අසෝක සඳහන් කර ඇත්තේ ප්‍රමුඛතාව ලබා දියයුතු ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධයෙන් විධිමත් වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරන බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *