රාජගිරියේ KFC නරක් වෙච්ච චිකන් දීලා – පාරිභෝගිකයන්ගෙන් පැමිණිලි රැසක්

  • By editor
  • December 19, 2023
  • 0
  • 170 Views

ඊයේ දිනයේ මෙරට KFC අවන්හල් මගින් චිකන් බකට් එකක් සදහා තවත් චිකන් බකට් එකක් ලබාදීමේ අලෙවි ප්‍රවර්ධන දීමනාවක් ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව රාජගිරිය KFC අවන්හල මගින් පාරිභෝගිකයන් රැසක් ඔන්ලයින් ක්‍රමය ඔස්සේ අදාළ චිකන් බකට් ඇණවුම් කර තිබේ. එහිදී එම ආයතනය මගින් නරක් වූ චිකන් ලබා දීමෙන් ඇති වූ උණුසුම් තත්ත්වයක් සමාජජාල මාධ්‍ය වල හුවමාරු වන ආකාරය දක්නට ලැබේ.

අදාළ ඡායාරූප පහතින් 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *