රාජ්‍ය ඔසුසල වසා දැමේ

  • By editor
  • February 9, 2024
  • 0
  • 69 Views

රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව යටතේ පාලනය වන කොළඹ පුරහළ ප්‍රධානම රාජ්‍ය ඔසුසල වසා දමා ඇති බව වාර්තා වේ

සේවකයන් දීමනා පිළිබඳව ගැටලුවක් හේතුවෙන් එහි දොරටු වසා අද (9) පෙරවරුවේ සිට වර්ජනයක නිතරව සිටින බව ද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

එසේම ‘2023 සහ 2024 අයවැයට අදාල ජීවන වියදම් දීමනාව වහා ලබාදෙනු’ ලෙස එම ඔසුසලේ ප්‍රධාන දොරටුවේ පුවරු දෙකක් ප්‍රදර්ශනය කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *