රාජ්‍ය සේවකයින්ට සුබ පණිවුඩයක්

  • By editor
  • June 29, 2023
  • 0
  • 229 Views

රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීමක් ඉදිරි අයවැය මගින් සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව මේ වසරේ අයවැය ඉදිරිපත් කිරීමත් සමග වැටුප් වැඩි කීරීම සිදු කිරීමට කටයුතු කරන බවත් අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේය.

රටේ පවතින අයහපත් ආර්ථික තත්වය තුළ වුවද රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් ජනාධිපතිතුමන්ට ද ඇති බවත් ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *