රාජ්‍ය සේවකයින් හෙට වැඩ වර්ජනයක

  • By editor
  • October 29, 2023
  • 0
  • 194 Views

වැටුප් වැඩිකරන ලෙස ඉල්ලා රට පුරා සියලුම රාජ්‍ය සේවකයෝ හෙට (30) දැවැන්ත වැඩ වර්ජන හා විරෝධතා ක්‍රියාවලියකට සූදානම් බව වෘත්තීය සමිති ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව වැටුපට රුපියල් විසි දහසක් වැඩි කරන ලෙසත්, විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතාව වහා විසඳන ලෙසත් ඉල්ලමින් මෙම දැවැන්ත වර්ජනය සිදු කෙරෙන බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

එමෙන්ම වැඩිදුරටත් වාර්තා වන්නේ, ඉදිරියේ දී රුපියල් 20,000ක් වැටුපට එක් කරන ලෙස ඉල්ලා පෞද්ගලික අංශය, අර්ධ රාජ්‍ය අංශය ඇතුළු සියලු සේවකයන් ද මෙවැනිම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සූදානමින් සිටින බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *