රිළවුන්ටත් කමිටුවක්

  • By editor
  • April 17, 2023
  • 0
  • 169 Views

රිළවුන් චීනයට යැවීම සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට කමිටුවක් පත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර සදහන් කළේය.

එමෙන්ම මේ පිළිබඳව අමාත්‍යමණ්ඩලය වෙත කැබිනට පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානමින් සිටින බවත් අදාළ අමාත්‍යංශවල නිලධාරීන්ගෙන් යුත් කමිටුවක් මේ සඳහා පත් කිරීමට නියමිත බවත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *