රුසියාව අලුතෙන් අල්ලන්න හදන අඩව්ව

  • By editor
  • June 19, 2023
  • 0
  • 72 Views

රුසියානු හමුදාව විසින් ස්වීඩනයට ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට ඇති හැකියාව අත්හළ නොහැකි තර්ජනයක් බව ස්වීඩන පාර්ලිමේන්තුවේ ආරක්ෂක කමිටුව වාර්තාවක් මගින් පෙන්වාදී තිබේ.

ස්වීඩනයේ රාජ්‍ය රූපවාහිනි සේවාවක්‌ ඒ බව අනාවරණය කර තිබේ.

රුසියාව විසින් යුක්‍රේනය ආක්‍රමණය කිරීමෙන් පසු ස්වීඩනය ද නේටෝ සංවිධානයේ සාමාජිකත්වය සඳහා අයඳුම්කර තිබුණි.

ස්වීඩනයේ ඉල්ලීමට තුර්කිය සහ හංගේරියාව මෙතෙක් සිය අනුමැතිය ලබාදී නොමැති අතර ඒ හේතුවෙන් ස්වීඩනයට නේටෝ සංවිධානයේ සාමාජිකත්වය ලබාගැනීම පමාවී ඇත.

නේටෝ සංවිධානයට නව සාමාජිකයෙකු බඳවා ගන්නා විට එහි වර්තමාන සාමාජින රටවල් ඊට සියල්ල කැමැත්ත පළකිරීම අවශ්‍යතාවකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *