රේගුවෙන් පණිවුඩයක් – රැවටෙන්නට පෙර දැනුවත් වෙන්න

  • By editor
  • August 20, 2023
  • 0
  • 274 Views

රේගුව හා සම්බන්ධ තොරතුරු හා විස්තර භාවිත කරමින් ජනතාව රවටා සිදුකරන මූල්‍ය වංචා පිළිබඳ වාර්තා වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා රේගුව සදහන් කරයි. රේගුවේ ලිපි ශීර්ෂ, දුරකථන අංක පමණක් නොව රේගු නිලධාරීන්ගේ නම් පවා වංචනිකයන් විසින් යොදා ගනිමින් සිටින බව රේගු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සදහන් කර ඇත.

නාදුනන පුද්ගලයන්ගේ ගිණුම්වලට මුදල් තැන්පත් කිරීමට කිසිදිනක කටයුතු නොකරන බව ශ්‍රී ලංකා රේගුව පවසයි. මෙවැනි වංචනික ක්‍රියා සිදුකරන පුද්ගලයන් පිළිබඳ කඩිනමින් දැනුම්වත් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස රේගු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අතිරේක රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සුදත්ත සිල්වා මහතා අවධාරණය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *