රේණුක පෙරේරා ඉල්ලා අස්වේ

  • By editor
  • December 18, 2023
  • 0
  • 126 Views

මිල්කෝ ආයතනය පුද්ගලීකරණය කිරීමට දේශිය හා ඉන්දියානු සමාගමක් සමග ඒකාබද්ධ කිරීමට කටයුතු කරන බැවින් රේණුක පෙරේරා මහතා මිල්කෝ ආයතනයේ සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ඔහුට එම තනතුරේ කටයුතු කිරීමට තවත් මාසයක් කල් තිබෙන නමුත් ඊට පෙර ඔහු මෙසේ ඉල්ලා අස්වන බව සදහන් කර ඇත.

 සිය ඉල්ලා අස්වීම මුදල් අමාත්‍ය ලේකම්වරයාට ලිපියක් මගින් දැනුම් දී ඇති බව ද වාර්තා වේ.

කෙසෙවෙතත් මීට දින කිහිපයකට පෙර රේණුක පෙරේරා ඉවත් කරන ලෙසට ඉල්ලා මිල්කෝ ආයතනයේ සේවකයින් පිරිසක් විසින් උද්ඝෝෂණයක ද නිරත විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *