රොෂාන්ගේ තැන හරීන්ට – වාරිමාර්ග පවිත්‍රාට

  • By editor
  • November 28, 2023
  • 0
  • 92 Views

ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍ය ලෙස හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් පත් කර තිබේ.

එසේම වාරිමාර්ග අමාත්‍ය ලෙස පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය ද ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කොට ඇත.

එම අමාත්‍යධූර සදහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරියේ ඔවුන් දිවුරුම් දෙනු ලැබූහ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *