රොෂාන් රණසිංහගේ ගෝලයෝ වැලි කපන්නට වැව් විකුණති

  • By editor
  • August 1, 2023
  • 0
  • 106 Views

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ආධාර යටතේ දිවයින පුරා කුඩා වැව් පිළිසකර කිරීමේ ව්‍යාපෘතියට අදාල වැව් වාරිමාර්ග ඇමැති රොෂාන් රණසිංහගේ ගෝලයින් විසින් වෙළද ව්‍යාපාරිකයින්ට විකුණා ඇති බව අනාවරණය වේ.

වැව් 2473ක් පිළිසකර කිරීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ඩොලර් මිලියන 10 ක මුදලක් වාරි මාර්ග අමාත්‍යාංශයට ලබාදී තිබේ. පළමු අදියර යටතේ දිවයින පුරා කුඩා වැවි 330ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම ආරම්භවූයේ ජූලි මස 13 වැනිදාය.

අනුරාධපුර සහ පොළොන්නරුව වාරිමාර්ග කාර්යාලවලින් සකස් කර දුන් වැව් රැසක් වාරිමාර්ග ඇමැතිවරයාගේ ගෝලයින් විසින් රුපියල් ලක්ෂ 10ත් 30ත් අතර මුදලකට හොර රහසේම ව්‍යාපාරිකයින්ට අලෙවි කිරීම නිසා වාරිමාර්ග නිලධාරීන් දැඩි අපහසුතාවයට පත්ව ඇත. මේ පිළිබදව වාරිමාර්ග නිලධාරීන් මෙන්ම ඇමැතිවරයාට හිතෛශී පුද්ගලයින් පැමිණිලි කර ඇත. එහෙත් ඇමැතිවරයා මුනිවත රකින අතර ඔහුගේ ගෝලයින් මෙසේ වැව් විකුණා ඇත්තේ වැලි කැපීම සදහාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *